sveti Ciril in Metod Župnija Ljubljana Bežigrad

Oznanila

29. NAVADNA NEDELJA, 16.10.2016

29. NAVADNA NEDELJA, 16. 10.
10.00 – pri maši bodo sodelovali člani gibanja Vera in luč.

SREDA, 19. 10.
19.45 – Kateheza za odrasle: Kako da so evangeliji ravno štirje.

PETEK, 21. 10.
19.45 – Biblična skupina: Origenova razlaga Noetove barke

30. NAVADNA NEDELJA, 23. 10., Misijonska nedelja
– nabirka za misijone

MISIJONSKA NEDELJA
Prihodnja nedelja bo misijonska, ko vsi postanemo ena sama velika družina, ki povezana v molitvi in mašni daritvi kliče blagoslov bratom in sestram po vsem svetu in se medsebojno bogati z bratstvom, molitvijo in darovi. Povabljeni smo, da se zavemo, da v molitvi, misli drug na drugega, pričevanju in praznovanju vere spet razžarimo ogenj Božje ljubezni v vsej Cerkvi in s tem po vsem svetu. Molitev in nabirka na misijonsko nedeljo je nekaj enkratnega. Dogaja se namreč po vseh župnijah po vsem svetu. Ravno zato poveže vse vernike v bogati solidarnosti dajanja in prejemanja. Skupna molitev na ta dan ustvarja veliko dvorano zadnje večerje, kjer smo vsi bratje in sestre povezani z Marijo v skupnem klicanju Svetega Duha na pota našega življenja. Skupna nabirka po vseh cerkvah svetá pa prav tako ustvarja eno omizje, kjer vsi prispevamo zato, da bi se darovi porazdelili in pomagali vsem pri človeka vrednem življenju in bi se tako lahko vsi veselili rasti Božjega kraljestva med nami. Svetovna nabirka na Misijonsko nedeljo ustvarja mednarodni solidarnostni sklad za misijone. Ta omogoča pravično delitev darov posebej tistim župnijam po svetu, ki so pomoči najbolj potrebne. Z letošnjo nabirko bomo lahko pomagali revnim škofijam, da bodo omogočile izobraževanje otrok, mladine in odraslih. Zato ta nabirka ne more biti uporabljena za potrebe domače župnije, ampak nas naj, kot sveta mašna daritev, poveže z »bolnimi udi« Jezusovega skrivnostnega Telesa, ki mu verniki z vsega sveta pomagamo celiti rane. Sv. Mati Terezija iz Kalkute nam kliče tako, kot je njo poklical Jezus: »Pojdi, bodi moja luč!«
Stane Kerin, ravnatelj Misijonskega središča Slovenije

NOVEMBRSKA PISMA
Na polici z verskim tiskom in v klopeh so že na voljo novembrska pisma. V novembrskih večerih se bomo v molitvi povezovali z našimi rajnimi. Zanje bomo ob 18.30 molili rožni venec ali križev pot, poleg tega pa še darovali sveto mašo, in sicer vsak ponedeljek in petek ob 8.00 ter vsako sredo ob 19.00. Novembrska pisma lahko oddate v zakristiji, župnijski pisarni ali kateremu od patrov osebno.

UREJANJE OZNANIL
V zadnjih nekaj tednih je prišlo precej dobronamernih spodbud, naj se že vendarle popravi ime urednika zunanje strani oznanil, saj je namreč še vedno napisan p. Jernej. Ko je lani s prvo adventno nedeljo župnija Bežigrad prevzela urejanje zunanje strani Oznanil, se je zunanjščina grafično oblikovala in so naklado za vse leto že natisnili, tako barvni del kot tudi besedilo v spodnjem levem kotu. Ostalo besedilo pa se za vsako nedeljo sproti natisne na barvno zunanjo stran. Zato se tega trenutno ne da popraviti. Vsekakor pa zunanjščine ne ureja več p. Jernej (razen rubrike »Bogoslužna znamenja«), ampak p. Andraž. Hvala za vse dobronamerne spodbude in tudi za razumevanje.

MAŠNI NAMENI V TEM TEDNU

PO 8.00 za + Marka Komana
19.00 za + Jožo Kunstek
TO 8.00 v zahvalo
19.00 za + starše Lovrenčič
SR 8.00 v zahvalo za romanje
8.00 za + Avgusta in starše Stražišar
19.00 po namenu
ČE 8.00 po namenu
19.00 za + Urško in starše Sušnik
PE 8.00 za + Jakopič in Dovč
19.00 za + Andrejo Zupančič Valant
SO 8.00 po namenu
19.00 za zdravje in srečno nosečnost
NE 7.00 po namenu
8.30 za farane
10.00 za + Tino in Heleno
19.00 za + starše Lorger

Dogodki

26. 10. 2016
10:00
karitas - za stranke
29. 10. 2016
15:00
maša DSO
1. 11. 2016
18:00
molitev rožnega venca za pokojne
Kraj: v cerkvi
2. 11. 2016
20:00
Navje - molitev & kultura

Maše

Nedelje in prazniki

prva jutranja: 7:00
druga jutranja: 8:30
družinska: 10:00
večerna: 19:00

Prazniki med delovniki

jutranja: 8:00
družinska: 17:30
večerna: 19:00

Delovniki

jutranja: 8:00
večerna: 19:00

Večerne pobožnosti

vsak dan ob 18:30

Kontakt

Kuzmičeva 6
1000 Ljubljana
tel: 01/436-87-81
fax:
zupnija.lj-bezigrad@t-2.net

e-obvestila