10. NEDELJA MED LETOM, 10. 6. 2018

10. NEDELJA MED LETOM, 10. 6.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.

11. NEDELJA MED LETOM, 17. 6.                                                                  

OB SKLEPU KATEHETSKEGA LETA
Hvala katehetom, voditeljem zborov in vseh drugih skupin, ki delujejo v župniji in tako ustvarjajo njen svojski utrip. Hvala tudi vsem, ki ste poskrbeli za sodelovanje pri maši ob sklepu katehetskega leta ter za družabne igre in pogostitev po njej. Tisti, ki še niste prevzeli spričeval, to lahko storite v župnijski pisarni.

SPOVEDOVANJE, NEDELJSKE MAŠE IN ŽUPNIJSKA PISARNA MED POLETJEM
Zaradi poletnih dejavnosti in odsotnosti prosimo za razumevanje, ker ne bomo na voljo v spovednici med vsako mašo, prav tako tudi ne vedno v terminih dežurstva.
Nedeljske svete maše bodo zaradi poletnih odsotnosti od vključno 8. julija naprej ob 8.30, 10.00 in 19.00.
Nedeljske jutranje maše ob 7.00 torej ne bo.

Od 4. junija do 10. septembra v župnijski pisarni ni uradnih ur. Za vse opravke se lahko obrnete na mašnika, ki vam bo na voljo po vsaki maši. Za prijavo pogreba ali za drugo nujno zadevo se lahko kadarkoli oglasite v župnišču.

ŽEGNANJE
Godovni dan zavetnikov naše župnije (5. 7.) bomo preživeli v celodnevnem češčenju Najsvetejšega, med katerim se bodo zvrstile različne župnijske skupine.
Zunanjo slovesnost praznika sv. Cirila in Metoda pa bomo obhajali v nedeljo 1. 7. Ob 8.30 in 10.00 bo maševal zadnji bežigrajski novomašnik p. Andrej Pollak. Lansko leto smo po žegnanju praznovali na cerkvenem vrtu skupaj s srebrnomašnikom br. Miranom. Letos bomo to prestavili na jesen, ko se bomo skupaj z našim p. Regalatom Bogu zahvalili za njegov okrogli življenjski jubilej.

DRUŽENJE NA ŽUPNIJSKEM VRTU OB PETKOVIH VEČERIH
V času letošnjih šmarnic je bilo po večerni maši res živo na našem župnijskem dvorišču: lovljenje in sproščeno igranje otrok ter druženje njihovih staršev. Ob tem se je porodila zamisel, da bi s tem nadaljevali, in sicer ob petkih po večerni maši. Zato vabimo otroke in starše k petkovi večerni maši in k druženju po njej. Na voljo bo tudi Frančiškova soba z ročnim nogometom in namiznim tenisom.

SEJA ŽPS
Zadnja letošnja seja Župnijskega pastoralnega sveta bo 2. julija ob 19.45. Župljani vabljeni, da posredujete svoje predloge in pripombe.

SNEMANJE DOKUMENTARNEGA FILMA O ŽUPNIJI
Snemanje dokumentarnega filma, predvsem intervjujev, je že v polnem teku. Za ponazoritvene kadre smo posneli tudi nekaj utrinkov iz življenja in bogoslužja v župniji. Žal ni bilo snemanje na Telovo vnaprej napovedano, ampak šele ob začetku maše. Če ima kdo zadržke, da bi se pojavil v filmu, naj to sporoči, da bomo upoštevali pri montaži.

MAŠNI NAMENI (10.6. – 17.6.)
NE 7.00 za + Hildo Šef
8.30 za farane
10.00 za + starše in brata Duh
19.00 za + Jožefa Rusa
PO 8.00 za + Hildo Šef
19.00 za + Alojza Tepina
za blagoslov
TO 8.00 za + Hinka in družino Orel
19.00 za + Mirana Gostiša – pogr.
za + Hildo Šef
SR 8.00 na čast Sv. Duhu za Toneta
19.00 za + Ivana Rupnika in sorodnike
za + Hildo Šef
ČE 8.00 za + starše Šega
19.00 za + Stanka Kolbezna – pogr.
za + Hildo Šef
PE 8.00 za + iz družine Peček
19.00 za + Milač
za + Hildo Šef
SO 8.00 po namenu
19.00 za zdravje in za + starše Kovač
za + Hildo Šef
NE 7.00 za + Hildo Šef
8.30 za farane
10.00 za + iz družine Vindišar
19.00 za + Marijo Mihevc