11. NEDELJA MED LETOM, 17. 6. 2018

11. NEDELJA MED LETOM, 17. 6.                                                                  

SREDA, 20. 6.
10.00 – Karitas za stranke.                                                                                                                                    

PETEK, 22. 6.
19.00 – Pri maši poje komorni zbor Krog, po njej sledi še krajši koncert.

12. NEDELJA MED LETOM, 24. 6.                                                                                                                                    

SPOVEDOVANJE, NEDELJSKE MAŠE IN ŽUPNIJSKA PISARNA MED POLETJEM
Zaradi poletnih dejavnosti in odsotnosti prosimo za razumevanje, ker ne bomo na voljo v spovednici med vsako mašo, prav tako tudi ne vedno v terminih dežurstva.
Nedeljske svete maše bodo zaradi poletnih odsotnosti od vključno 8. julija dalje ob 8.30, 10.00 in 19.00.
Nedeljske jutranje maše ob 7.00 torej ne bo.

Od 4. junija do 10. septembra v župnijski pisarni ni uradnih ur. Za vse opravke se lahko obrnete na mašnika, ki vam bo na voljo po vsaki maši. Za prijavo pogreba ali za drugo nujno zadevo se lahko kadarkoli oglasite v župnišču.

KONCERT ZBORA KROG
Pri večerni maši 22. 6. bo sodeloval komorni zbor Krog, ki bo izvajal Gounodovo mašo – Missa brevis št. 7. Po njej bo sledil še koncert s pesmimi iz musicala West side story in slovenskimi popevkami.

ORATORIJ IN STRUNJAN
Vsi zainteresirani, ki še niste oddali prijavnic za župnijski oratorij ali letovanje v Strunjanu, vabljeni, da to storite čimprej.

ŽEGNANJE
Godovni dan zavetnikov naše župnije (5. 7.) bomo preživeli v celodnevnem češčenju Najsvetejšega, med katerim se bodo zvrstile različne župnijske skupine. Zunanjo slovesnost praznika sv. Cirila in Metoda pa bomo obhajali v nedeljo 1. 7. Ob 8.30 in 10.00 bo maševal in pridigal zadnji bežigrajski novomašnik p. Andrej Pollak.

SEJA GSŽ
Na seji Gospodarskega sveta župnije, ki je bila 5. 6. 2018, smo glede na finančne zmožnosti določili prioritetne projekte. Tako bo prva faza prenove učilnic obsegala nakup novih miz in stolov ter prenovo sanitarij v vseh treh nadstropjih. Iščemo izvajalca za prenovo – predlogi so dobrodošli. Druga prioriteta je cerkveno ozvočenje. Za testno ozvočenje, ki je trenutno montirano v cerkvi, smo dobili visok predračun, zato iščemo še dodatne ponudnike. Upam, da bomo lahko najkasneje do novembra prenovo ozvočenja zaključili. Ob vsem tem pa se nadejamo, da bo izvajalec prenovo sistema za projiciranje vendarle v kratkem zaključil.

ZAKONSKI JUBILEJI
Slovesnost zakonskih jubilejev bomo obhajali v nedeljo 23. 9. Vsi, ki obhajate 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 … let poroke (tudi, če se niste poročili v naši župniji!), vabljeni, da se prijavite v župnijski pisarni.

ZADNJA TISKANA OZNANILA
Na pragu letošnjega poletja so tokratna tiskana župnijska Oznanila zadnja. Naslednja tiskana Oznanila bodo 26. 8., do takrat pa bodo vse pomembnejše zadeve oznanjene pri nedeljskih mašah in na spletni strani župnije.

MAŠNI NAMENI (17.6. – 24.6.)
NE 7.00 za + Hildo Šef
8.30 za farane
10.00 za + iz družine Vindišar
19.00 za + Marijo Mihevc
PO 8.00 za + iz družine Iršič
19.00 za + Karla in Ano Kapš
za + Hildo Šef
TO 8.00 za + Hildo Šef
19.00
v zahvalo
SR 8.00 za + Čampa in sorodnike
19.00 za + Viko Mrzljak
za + Ruperta Smoniga
ČE 8.00 za + Matka Kešeta
19.00 za + Alojza in Alojzijo Tepina
za svetost zakona – Popovič
PE 8.00 za + Lojzeta in Ivana Mujdrica
19.00 za + Svitana Sokolova
za + Hildo Šef
SO 8.00 po namenu
19.00 za + Jožeta Stariča
NE 7.00 za + Janeza in Ivico Mayer
8.30 za farane
10.00 za + Alojza Kosija
19.00 za + Alojzijo in Marijo Udovč