2. NEDELJA MED LETOM, 14. 1. 2018

2. NEDELJA MED LETOM, 14. 1.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.                                                                  

PONEDELJEK, 15. 1.
19.45 – Seja Župnijskega glasbenega sveta.                                                                  

TOREK, 16. 1.
18.30 – Skupina Pri vodnjaku: Kako osmisliti trpljenje?                                 

SREDA, 17. 1.
10.00 – Karitas za stranke.
19.45 – Biblične kateheze: ogled dokumentarca o Sveti deželi (2. del).                                 

ČETRTEK, 18. 1.
Začetek tedna molitve za edinost kristjanov.                                 

PETEK, 19. 1.
150-letnica spomina smrti božjega služabnika škofa Friderika Ireneja Baraga.
17.00 – Birmanci: odhod na duhovne vaje, ki bodo do 21. 1.

3. NEDELJA MED LETOM, 21. 1.

OD PLEČNIKA K PLEČNIKU: DOMŽALSKO-KAMNIŠKI OKOLIŠ
Skupaj z župnijo Šiška vas na slovenski kulturni praznik, 8. februarja, enako kot lansko leto, vabimo na ogled Plečnikovih stvaritev, tokrat na domžalskokamniškem področju: Dob, Mengeš, Stranje, Nevlje in Kamnik. Strokovni vodja bo dr. Peter Krečič. Avtobus bo krenil iz Šiške ob 8.00, nato pa bo Bežigrajčane pobral na postaji za mestni avtobus na Samovi ulici (nasproti pekarne). Sveto mašo bomo obhajali v Stranjah, kosilo pa bo v dobri domači gostilni. Prihod je predviden ob 18.00. Cena za avtobusni prevoz, strokovno vodstvo, kosilo in »vstopnine« je 25 €. Prijave zbiramo v župnijski pisarni do 1.2. oz. do zasedbe mest.

PRI VODNJAKU: KAKO OSMISLITI TRPLJENJE?
Četrto srečanje bo potekalo 16. 1. ob temi: Kako osmisliti trpljenje? Vabljeni (mladi) odrasli in študentje, na adoracijo ob glasbi ob 18.30, k maši ob 19.00 in na tematsko pogovorni večer ob 20.00 v Frančiškovo sobo.

MESEC VERSKEGA TISKA
Zaradi izjemno nizkega števila bralcev spodnjih revij (predvsem pa, ker na polici z verskim tiskom ostaja vse več izvodov), jih v novem letu ne bomo več nudili. Vabimo vas, da jih naročite sami na svoj dom.
Novi svet – Revija je mesečnik. Letna naročnina 33,00 € (podporna 60,00 €), en izvod pa 3,00 €. Revijo lahko naročite na naslovu Novi svet, Prečna 3, 1000 Ljubljana, tel. 01 433-70-05 ali po elektronski pošti: narocila@novisvet.si
Misijonska obzorja – Revija izhaja šestkrat letno. Dar za izvod je 1,50 €, letni prispevek pa znaša 9,00 €. Revijo lahko naročite osebno v misijonski pisarni, na tel. 01/300-59-50 ali po el. pošti: missio@rkc.si
Prijatelj – Revija izhaja šestkrat letno. Cena enega izvoda je 1,95 €, letna naročnina znaša 11,70 € (podporna 23,00 €). Revijo lahko naročite na uredništvu – Plečnikova 29, 3000 Celje, tel. 0590/73-800 ali el. pošti: revija.prijatelj@rkc.si
V krstilnici so vam še vedno na razpolago razne knjige, po novem pa tudi revije založbe Družina.

MAŠNI NAMENI (14.1. – 21.1.)
NE 7.00 po namenu
8.30 za farane
10.00 za + starše Hočevar in hčerko Amalijo
19.00 za + Alojzijo Turk
PO 8.00 po namenu Kočevar
19.00 za + Jožico Bernik
za + Alojzijo Turk
TO 8.00 za + Franceta
19.00 za + Urško in starše Sušnik
za + Alojzijo Turk
SR 8.00 za + Antona Komana
19.00 za + Milo Jakopič – 7. dan
za + Alojzijo Turk
ČE 8.00 v zahvalo za srečen porod
19.00 za + Igorja Zajca – 7. dan
19.00 za + Antona Pergarja
za + Alojzijo Turk
PE 8.00 za + iz družine Javornik
19.00 za + Silvestra Kranjca
za + Alojzijo Turk
SO 8.00 po namenu
19.00 za + Gris in Šiško
za + Alojzijo Turk
NE 7.00 za + Boštjana Kristana
8.30 za farane
10.00 za + Marijo Mlakar
19.00 za + Alojzijo Turk