2. VELIKONOČNA NEDELJA, 23. 4. 2017

2. VELIKONOČNA NEDELJA – BELA NEDELJA, NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA, 23. 4.
10.00 – Pri maši bo sodeloval Pihalni orkester glasbene šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana pod vodstvom prof. Jožeta Kregarja. Po maši sledi še krajši koncert. Vabljeni!
20.00 – Potopisno predavanje: južna Italija. Predavanje bo v učilnici 1 pripravil naš župljan g. Boštjan Vester. Vabljeni!

3. VELIKONOČNA NEDELJA, 30. 4.
Nabirka za ljubljansko nadškofijo.
Začetek tedna molitve za duhovne poklice.

ZAHVALA
Da smo lahko skupaj v pestrosti lepoti in globini doživljali letošnje velikonočne praznike, gre zahvala vsem, ki ste k temu na svoj način prispevali: od zelenih delavnic na cvetno soboto, petega, igranega ali branega pasijona, generalnega predprazničnega čiščenja, krašenja, urejanja, pripravljanja, liturgičnega sodelovanja s petjem, igranjem, branjem ali ministriranjem, pa do zakulisnih zakristijskih del in velikonočnih iger na velikonočni ponedeljek. Hvala vsem, ki ste kakorkoli s svojim sodelovanjem, podporo in molitvijo pripomogli, da smo lahko skupaj doživeli praznik Gospodovega vstajenja.

VEROUK
Zaradi praznikov bodo redna veroučna srečanja razdeljena v dva tedna: ponedeljkove in torkove skupine bodo imele verouk 24. 4. oziroma 25. 4., sredine in četrtkove skupine pa 3. 5. oziroma 4. 5.

ŠMARNICE 2017
Letos bomo v maju prisluhnili uradnim šmarnicam, ki jih je izdala Celjska Mohorjeva družba. Pri jutranjih mašah bomo brali šmarnice za odrasle Naredi me za orodje svojega miru izpod peresa minorita p. Janeza Šamperla. Pri večernih mašah med delavnikom pa bomo brali otroške šmarnice Čudež na Skalnici, ki jih je napisala Kristina Tičar. Poglavja, ki bodo prišla na vrsto za sobotno in nedeljsko branje, bodo otroci prejeli natisnjena in si jih bodo lahko prebrali doma. Tisti otroci, ki se bodo odločili za spremljanje šmarnic, lahko v zakristiji prejmejo plakat, na katerega bodo lepili nalepke, ki jih bodo prejeli ob vsakem obisku šmarnic.
Naj nas prihajajoči maj tudi ob šmarničnem branju vodi po Mariji k Jezusu.

NOVOKRŠČENCI
Od začetka letošnjega leta smo z veseljem v naše občestvo sprejeli Ano Furlan, Meto Čuček in Matica Palerja.
»V Kristusu ste krščeni, Kristusa ste oblekli, aleluja, aleluja.«

POSLOVILI SO SE
V prvi tretjini letošnjega leta so k večnemu počitku odšli naši župljani: Rudolf Murn, Peter Pielick, Miloš Popovič, Milka Rebrica, Ivanka Berghaus, Ana Božič, Danijela Radin, Ivan Hozjan, Marija Trunk, Josip Ferbežar, Ivanka Smolič, Vera Magolič, Julijana Recek, Jakob Klemar, Maks Bratun, Draga Marka, Štefan Horvat in Marija Modic Gregorač.
»Gospod, daj jim večni pokoj in večna luč naj jim sveti.«

MAŠNI NAMENI (23.4. – 30.4.)

NE 7.00 po namenu Kerin
8.30 za farane
10.00 za + Jožico in Janeza Vereš
19.00 za Mileno
PO 8.00 za + Matka Kešeta
19.00 za + iz družine Vodopivec
TO 8.00 po namenu
19.00 za + Marijo in Hinka Wisiak
SR 8.00 za žive in + Fabjan
19.00 za + Sava Kamenška in + Kamenškove
ČE 8.00 za + Justina Jakopiča
19.00 za + Jano Recek – 30. dan
PE 8.00 za + iz rodbine Menart
19.00 za + Vero in Miloša Čehovin
SO 8.00 za + Jožeta in Ivanko Vogrič
19.00
NE 7.00 za + Marijana Kristana
8.30 za farane
10.00 za + Jožefa in Jožefo Pinterič ter sor.
19.00 za + Svita Sokolova