2. VELIKONOČNA NEDELJA, 8. 4. 2018

2. VELIKONOČNA NEDELJA – BELA NEDELJA, NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA, 8. 4.
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.
20.00 – Skupina za animatorje.

TOREK, 10. 4.
10.00 – Maša za mamice z majhnimi otroki.
Pol ure pred mašo bo adoracija.

PETEK, 13. 4.
Začetek birmanske devetdnevnice.                                                                  

SOBOTA, 14. 4.
10.00 – Čiščenje cerkve: 1. in 2. razred s starši.                                                                  

3. VELIKONOČNA NEDELJA, 15. 4.

ZAHVALA
Hvala, da smo lahko tudi letos skupaj v pestrosti, lepoti in globini doživljali velikonočne praznike. Še prav posebna zahvala vsem, ki ste k temu na svoj način prispevali s pripravo in izvedbo zelenih delavnic na cvetno soboto, s petim, igranim ali branim pasijonom, z generalnim predprazničnim čiščenjem (navzočnost moških naj ne bo le tokratna izjema, ampak naj bo v spodbudo še drugim, da bi se pridružili!), s krašenjem in urejanjem, s sodelovanjem pri bogoslužju s petjem, branjem ali ministriranjem ter slednjič tudi s pripravo in izvedbo velikonočnih iger na velikonočni ponedeljek. Hvala vsem, ki ste kakorkoli s svojim sodelovanjem, podporo in molitvijo pripomogli, da smo lahko skupaj doživeli praznik Gospodovega vstajenja. Bratje se vam zahvaljujemo tudi za vsa prejeta voščila in darove.

MAŠNI NAMENI (8.4. – 15.4.)
NE 7.00 po namenu
8.30 za farane
10.00 za + Jožeta Rojka
19.00 za + Andreja Dvoršaka
PO 8.00 za + Miha in starše Poljanec
19.00 za + Branka Jernejca
za + Lidijo Roth
TO 8.00 za + Igorja Zajca
10.00 za Ronjo
19.00 za + Marijo Tepina
SR 8.00 na čast Svetemu Duhu – za Toneta
19.00 za + Marijo Štepec
ČE 8.00 v čast Svetemu Duhu
19.00 za + Terezijo Zinko Povše
19.00 za + Terezijo Dragan – 30. dan
PE 8.00 za + Iršič
19.00 za + Jožeta Rojka
za zdravje
SO 8.00 po namenu
19.00 za + Ivana in Marijo Martinc
NE 7.00 za + Marjana Kristana
8.30 za farane
10.00 za + Stanka in Metoda Mujdrica
19.00 za + Franca Čampa