22. NEDELJA MED LETOM, 3. 9. 2017

22. NEDELJA MED LETOM, 3. 9.
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.                                     

SREDA, 6. 9.
10.00 – Karitas za stranke.                                     

PETEK, 8. 9., Rojstvo Device Marije
Maše kot običajno ob 8.00 in 19.00.
20.00 – Seja Gospodarske komisije.                                     

SOBOTA, 9. 9.
15.00 – maša v Domu starejših občanov Bežigrad.                                     

23. NEDELJA MED LETOM, 10. 9.
10.00 – Maša ob začetku katehetskega leta.
Sodeluje Otroški pevski zbor.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.                                     

ZAČETEK KATEHETSKEGA LETA
Prihodnjo nedeljo 10. 9. bomo z mašo ob 10.00 vstopili v novo katehetsko leto. V tednu po njej pričnemo z rednim osnovnošolskim veroukom ter ostalimi skupinami. Urnik je na voljo v župnijski pisarni, na polici z verskim tiskom in na spletni strani župnije.

RABLJENI VEROUČNI UČBENIKI
Veroučenci lahko svoj rabljeni učbenik (za 4., 5., 6. ali 7. razred) v zakristiji ali v župnijski pisarni (po začetku veroučnega leta pa tudi pri katehetu) oddajo v »sklad rabljenih učbenikov«. Ob tem prejmejo kupon, s katerim bodo po sklepu katehetske maše ali pri verouku prejel drug rabljen učbenik (če bo na voljo) ali 2€ popusta pri nakupu novega.

PRENOVLJENI SPOVEDNICI IN REDNO SPOVEDOVANJE
S prenovo spovednic smo pričeli 22. maja, ob župnijskem žegnanju pa ju je blagoslovil p. Marko Novak. Načrte je naredil arhitekt g. Matija Marinko, izvajalci pa so bili: Zidarsko podjetje Peterlin, slikopleskarstvo g. Jože Merčon, elektroinštalacije g. Roman Mohorič, graverstvo Gio – g. Klemen Jeraša, največje delo pa je opravil mizar g. Viljem Sečnik. Obe razpeli v spovednicah je izdelal in podaril rezbar, naš župljan, g. Miha Celarec. Hvala vsem, ki ste se udeležili generalnega čiščenja cerkve, ki je bilo nujno potrebno po zaključenih zidarskih delih. Predvsem pa hvala vsem, ki ste s svojimi darovi omogočili, da smo stroške prenove že v celoti pokrili. Naj bosta spovednici prostor, v katerem bomo lahko pristopali k zakramentu božjega usmiljenja. Spovedovanje še naprej ostaja redno med vsako mašo. S septembrom je spet vzpostavljeno tudi dežurstvo. Ob ponedeljkih od 18.00 do 19.00 spoveduje p. Miran, ob četrtkih od 18.00 do 19.00 pa p. Andraž. V primeru, da zaradi odsotnosti ali bolezni dežurstvo odpade, bo to objavljeno na spletni strani župnije.

ZAKONSKI JUBILEJI
Slovesnost zakonskih jubilejev bomo obhajali v nedeljo 24. 9. Vsi, ki obhajate 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 … let poroke (tudi če se niste poročili v naši župniji!), vabljeni, da se prijavite v župnijski pisarni.

ROMANJE V MEDŽUGORJE
Potekalo bo 22. do 24. 9. z duhovnim spremstvom (br. Miran Špelič in p. Ambrož Mušič). Prijavite pri br. Miranu v župnijski pisarni. Cena 90 €. Ostale informacije so na oglasni deski.

MAŠNI NAMENI (3.9. – 10.9.)
NE 7.00 po namenu
8.30 za farane
10.00 za + Rajka Mulleja
19.00
PO 8.00 za blagoslov v šolskem letu
19.00 za + Inko Golež
TO 8.00 v zahvalo po namenu
19.00
SR 8.00 za + Matka Kešeta
19.00 za duhovne poklice
ČE 8.00 za + sorodnike
19.00 za + Vero in Miloša Čehovin
PE 8.00 za + Boštjana Kristana
19.00 za + Marijo in Mojco Golež
SO 8.00 po namenu
15.00
19.00 za + Marijo in Tomota Malešič
NE 7.00 po namenu
8.30 za farane
10.00 za ozdravitev družinskega debla
19.00