31. NEDELJA MED LETOM, 5. 11. 2017

31. NEDELJA MED LETOM, 5. 11. – Zahvalna nedelja
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.
20.00 – Skupina za animatorje.

SREDA, 8. 11.
10.00 – Karitas za stranke.
19.45 – Biblične kateheze: Zakaj je apokalipsa tako privlačna?

SOBOTA, 11. 11.
Župnijsko peš romanje na Brezje.
15.00 – Maša v Domu starejših občanov Bežigrad.

32. NEDELJA MED LETOM, 12. 11.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.

ZAHVALNA NEDELJA
Na zahvalno nedeljo je še prav posebej priložnost, da se vam bratje frančiškani zahvalimo za vse, kar prispevate in žrtvujete za našo skupnost: hvala vsem bogoslužnim sodelavcem, ki skrbite, da božja služba poteka nemoteno, lepo in navdahnjeno – ministran-tom, pevcem, pevovodjem, organistom, bralcem in zakristanu. Hvala krasilkama in ekipama za čiščenje, ki skrbite, da je naše svetišče urejeno in prijetno. Hvala katehistinjama, animatorjem in ostalim, ki sodelujete v pastorali, da naše mlade vodite k Jezusu. Hvala laikom, ki delujete v različnih organih župnije, da nas podpirate s svojo energijo in dragocenim časom. Hvala predani ekipi Karitas, da utelešate med nami Jezusovo velikodušnost in solidarnost. Hvala skupi-nam odraslih, ki gradite naše župnijsko občestvo in ga med seboj povezujete. Hvala zakonskim skupinam, da ste nam podoba nebeškega kraljestva. Hvala vsem, ki predano skrbite za okolico cerkve. Hvala vam za vaše darove, s katerimi omogočate pisano ponudbo župnijskih dejavnosti. In predvsem hvala za vse vaše molitve, ki nas vse povezujejo v eno v Bogu.

NAVJE
Na spomin vseh vernih rajnih 2. 11. smo po večerni maši odšli na Navje, kjer smo se udeležili molitvenega bogoslužja za rajne in prisluhnili nagovoru, ki ga je pripravil prof. zgodovine g. Tomaž Debevec. Govor bomo tudi objavili na spletni strani župnije in kot prilogo Oznanil.

PEŠ ROMANJE NA BREZJE
V soboto 11. 11. bomo župljani peš romali na Brezje. Ob 6.40 se zberemo na železniški postaji v Ljubljani in se ob 6.55 z vlakom odpravimo do Kranja (vozovnica 2,58 €). Iz Kranja do Brezij gremo peš. Ob 12h bo na Brezjah maša, nato pa kosilo (enolončnica – 6 €) v bližnji gostilni. Zaradi števila kosil in organizacije prevoza nazaj se prosim prijavite pri gospe Marti Rus na 040 269 885 najkasneje do četrtka 9.11. Lepo vabljeni.

MAŠNI NAMENI (5.11. – 12.11.)
NE 7.00 po namenu
8.30 za farane
10.00 za + Alojza in Jerico Oblak
19.00 za + Franca Čampa
PO 8.00 za pokojne – spomin v nov. pismih
19.00 za + Petra Tepina
za + Marijo in Ivana Rožman
TO 8.00 za + Francko Slapar ter Kristino in Nevenko Francelj
19.00 za + Albino Benčina
po namenu
SR 8.00 za + iz molitvene skupine
19.00 za pokojne – spomin v nov. pismih
ČE 8.00 na čast angelu varuhu
19.00 za + Majdo Kralj
PE 8.00 za pokojne – spomin v nov. pismih
19.00 za + Majdo Mikanovič – pogr.
SO 8.00 po namenu
15.00 za svetost duhovnikov
19.00 za + Silva Kranjca
NE 7.00 za + Stanka Malešiča
8.30 za farane
10.00 za + Valenta Čeha
19.00 za + iz družin Kopič in Zorko