4. ADVENTNA NEDELJA, 24. 12. 2017

4. ADVENTNA NEDELJA, 24. 12.
Dopoldanske maše bodo po običajnem nedeljskem redu ob 7.00, 8.30 in 10.00. Pri zadnjih dveh bo tudi sklep božične devetdnevnice.

Sveti večer, 24. 12.
17.30 – Družinska maša svetega večera, blagoslov jaslic (blagoslovili bomo tudi figurice Jezuščkov za vaše domače jaslice, prinesite jih s seboj).
19.00 – Maša z ljudskim petjem.
23.45 – Glasbeni uvod v polnočnico.
24.00 – Slovesna polnočna maša.

PONEDELJEK, 25. 12., BOŽIČ
Maše bodo po nedeljskem razporedu.                                 

TOREK, 26. 12., sv. Štefan
Maše bodo ob 8.00, 10.00 in 19.00.                                 

NEDELJA SVETE DRUŽINE, 31. 12.
Pri vseh mašah bo blagoslov otrok in nosečih mater.
19.00 – Obenem bo to tudi zahvalna maša ob zaključku leta, ki ji bo sledilo krajše molitveno bogoslužje – molitev za mir. Za sklep pa bo še novoletno druženje pred cerkvijo.

KOLEDNIKI
Letošnje trikraljevsko koledovanje bo 6. 1. 2018, od 16.00 do 18.45. Kolednike povabite tako, da oddate prijavnico v zakristiji do 3. 1. 2018.

VEROUK IN PRAZNIČNE POČITNICE
Z veroukom za osnovnošolce, srednješolce, študente in z ostalimi dejavnostmi (razen z Bibličnimi katehezami) pričnemo 8. 1. 2018.

Gospod je prišel vanjo,                                 
da bi postal suženj.                                 
Beseda je prišla vanjo,                                 
da bi umolknila v njenem naročju.                                 
Blisk je prišel vanjo,                                 
da ne bi zagrmelo.                                 
Pastir je prišel vanjo                                 
in glej, rodilo se je Jagnje,                                 
ki tiho, tiho joče.                                 
On, ki je vse stvari ustvaril,                                 
je vstopil ubog njej v posest.                                 
Najvišji je prišel vanjo,                                 
a je vstopil ves ponižen.                                 
Sijaj je vstopil vanjo,                                 
a oblečen v ponižne plenice.                                 
On, ki deli hrano vsem stvarem,                                 
je izkusil lakoto.                                 
On, ki vse napaja,                                 
je izkusil žejo.                                 
Gol in brez vsega je prišel iz nje                                 
On, ki odeva v lepoto vse stvari.

S tem odlomkom iz Himne o božiču sv. Efrema Sirskega vam bežigrajski bratje frančiškani želimo, da bi vam skromnost božičnega praznika odprla pot v veličastvo Božjega odrešenja.

MAŠNI NAMENI (24.12. – 31.12.)
NE 7.00 za + sorodnike Rupnik
8.30 za farane
10.00 za + Ljudmilo Amstetter Ravbar
17.30 za + Hildo Šef
19.00 za zdravje
0.00 za + starše Fabjan
PO 7.00 za + Frančiško Mučič
8.30 za farane
10.00 za + iz družine Opara
19.00 za + Josipa ter + Guberac in Marijić
TO 8.00 za srečno pot in vrnitev
10.00 za + Mihaela in starše Mežnar
19.00 za + Franca in Terezijo Trkman
SR 8.00 za duhovne poklice
19.00 za + Sebastjana Marinija – obl.
ČE 8.00 za žive in + Sušnik
19.00 za + Marinko Dolinar Lešnik – pogr.
za + Kristino Vesel – 7. dan
PE 8.00 v zahvalo
19.00 za + Ivana Pasariča
SO 8.00 po namenu
19.00 za + Marjana Smerketa
za milost vere
NE 7.00 po namenu
8.30 za farane
10.00 za + Silva, Ano in Silvestra Kranjec
19.00 po namenu P