5. VELIKONOČNA NEDELJA, 14. 5. 2017

5. VELIKONOČNA NEDELJA, 14. 5.
10.00 – Slovesnost prvega svetega obhajila.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.                                     

TOREK, 16. 5.
18.30 – Glasbena zasedba Sol zemlje vodi adoracijo ob glasbi in s petjem sodeluje tudi pri večerni maši.
19.45 – Srečanje za bralce Božje besede.                                     

SREDA, 17. 5.
10.00 – Karitas za stranke.
19.45 – Kateheza za odrasle: Marija, nova Eva                                     

PETEK, 19. 5.
19.45 – Biblična skupina.                                     

SOBOTA, 20. 5.
10.00 – Čiščenje cerkve: 3. razred s starši.                                     

6. VELIKONOČNA NEDELJA, 21. 5.
16.00 – Šmarnično romanje na Rožnik.
17.30 – Sestanek animatorjev za oratorij.                                     

SREČANJE ZA BRALCE
V torek, 16. maja po večerni maši bo v I. veroučni učilnici srečanje za bralce Božje besede. O posebnostih bogoslužnega branja nam bo spregovoril prof. Jože Faganel. Vabljeni vsi sedanji bralci in tisti, ki bi se jim radi pridružili.

ROMANJE – DAN ZA MAGNIFICAT
Na župnijsko romanje, ki sovpada z Dnevom za Magnificat, na Sveti Gori pri Novi Gorici v soboto 27. maja, je prijavljeno že lepo število romarjev. Do 20. maja je še možnost, da se prijavite v župnijski pisarni. Cena za prevoz in kosilo je 23 €. Avtobus bo bežigrajske romarje pobral na postaji za mestni avtobus pri Astri ob 7.50.

MEDGENERACIJSKO SREČANJE
V naši župniji je že nekaj časa navada, da pripravimo medgeneracijsko srečanje, na katero so še posebej vabljeni bolni in ostareli. Letos bo srečanje 28. maja. Pričeli ga bomo ob 10.00 s sveto mašo, pri kateri bo tudi priložnost za prejem zakramenta bolniškega maziljenja. Organiziran bo prevoz za starejše: prijavite se pri gospe Marti – 040 269 885; priporočamo pa se tudi za voznike, ki bi bili pripravljeni pomagati. Po maši bo krajši program in prigrizek. Priporočamo se za pecivo za pogostitev zbranih. Povabite svojce in prijatelje.

POČITNIŠKE DEJAVNOSTI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE
Ekipa animatorjev je že začela s pripravami na letošnji poletni oratorij, ki je posvečen nebeški materi Mariji z naslovom »Dotik nebes«. Enako kot lani bo potekal v tednu, ko obhajamo god naših farnih zavetnikov in sicer od 3. do 7. 7. Počitnice za pevce in ministrante v Strunjanu pa bodo od 31. 7. do 5. 8. Prav tako pa bo v Strunjanu potekal tudi letošnji Frančiškov tabor: za otroke in najstnike (od 6 do13 let) – od 27. do 31. avgusta; za srednješolce in študente pa za konec tedna – od 1. do 3. septembra. Za vse dejavnosti bodo v kratkem na voljo prijavnice.

DUHOVNI VIKEND ZA ZAKONCE
Potekal bo v Nazarjah od 30. 6. do 2. 7. na temo »Ob tebi sem varen/varna?!« Informacije in prijave: Družinski center Sveta Gora druzinski.center@svetagora.si ali 040 351 236. Vabljeni!

MAŠNI NAMENI (14.5. – 21.5.)
NE 7.00 po namenu
8.30 za farane
10.00 za + Rajka Avguština
19.00 za + Antona Šifrerja in Ano Reven
PO 8.00 za duhovne poklice
19.00 za + Otona in Maro Strajnar ter hčerko Mojco
za zdravje
TO 8.00 za + starše Šef
19.00 za + Marijo Brnič
po namenu Kočevar
SR 8.00 za + iz družine Dokler
19.00 za + Jožico in Janeza Vereš
za + sestre Nastran
ČE 8.00 za + iz družine Mesojedec
19.00 v zahvalo za 60 let skupnega življenja
PE 8.00 za + Vero in Miloša Čehovin
19.00
SO 8.00 za + Jožico in Janeza Vereš
19.00 za + Urbanija in Platan
NE 7.00 za + Antona in Andreja Vintar
8.30 za farane
10.00 za + Alojza in Jerico Oblak
16.00
19.00 za + Marijo Jakopič