BINKOŠTNA NEDELJA, 20. 5. 2018

BINKOŠTNA NEDELJA, 20. 5.
Sklep velikonočnega časa.
16.00 – Šmarnično romanje na Rožnik.                                                                  

SOBOTA, 26. 5.
Romanje na dan za Magnificat. Odhod z avtobusom – postaja Astra ob 7.00.

NEDELJA SVETE TROJICE, 27. 5.
10.00 – Maša – medgeneracijsko srečanje.
17.00 – Srečanje voljenih članov ŽPS štirih frančiškanskih župnij pri frančiškanih na Viču.

MEDGENERACIJSKO SREČANJE
Vabljeni na medgeneracijsko srečanje (še posebej vabljeni bolni in ostareli), ki bo 27. maja. Pričeli ga bomo ob 10.00 s sveto mašo, pri kateri bo tudi priložnost za prejem zakramenta bolniškega maziljenja. Organiziran bo prevoz za starejše: prijavite se pri gospe Marti – 040 269 885. Po maši bo krajši program in prigrizek. Priporočamo se za pecivo za pogostitev zbranih. Povabite svojce in prijatelje.

MOLITEV ZA DOMOVINO
Slovenski škofje smo sklenili, da se bo v času pred državnozborskimi volitvami molila molitev za domovino po cerkvah. Zato vabimo vse župnike, molitvene skupine in duhovna gibanja ter druge katoliške organizacije, da od nedelje, 13. maja 2018, do nedelje, 3. junija 2018, pri vsaki sveti maši po obhajilu zmolijo »Molitev za domovino«. (Opomba: podobice z molitvijo so nam dostavili z zamudo, zato tudi z zakasnitvijo pričenjamo z molitvijo.) Molitev naj objavijo v oznanilih, natisnejo in razmnožijo, da jo bodo dobili vsi verniki.
Msgr. Stanislav Zore, nadškof, predsednik SŠK

Molitev za domovino
Troedini Bog, večna modrost! Ti vse čudovito urejaš in vodiš. Prosimo Te za naše voditelje, da bodo skrbeli za našo državo in slovenski narod. V času, ko se pripravljamo na volitve, Te prosimo, da bi se jih vsi kristjani udeležili in odgovorno oddali svoj glas za vse, ki se zavzemajo za pravičnost in življenje, za družine in otroke, za okolje in versko svobodo. Naj voditelji ponosno in dostojno predstavljajo našo državo ter se zavzemajo za vse, ki so v kakršnikoli stiski. Naj vsi skupaj gradimo Božje kraljestvo na zemlji, ki je kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni. Amen.
Marija, Pomočnica kristjanov, prosi za nas!

JERIHONSKO BDENJE
Od 20. do 27. 5. 2018 bo na Kongresnem trgu v kapeli centra »Živi na polno« potekalo letošnje Jerihonsko bdenje. Gre za neprenehno molitev 7 dni in noči pred Najsvetejšim, kjer bo skupina vernikov (duhovnikov in laikov) po Sloveniji prosila za: zaščito življenj spočetih otrok, blagor slovenskih družin, duhovno prenovo Slovenije – s pravičnim političnim vodstvom – in za osebne namene udeležencev. Kontaktna številka za informacije in vpis se nahaja na plakatu obešenem na oglasni deski. Vabljeni v čim večjem številu!

ŽUPNIJSKA PISARNA
Zaradi poletnih dejavnosti in odsotnosti bo od 3. 6. do začetka novega pastoralnega leta 9. 9. župnijska pisarna odprta po prilagojenem urniku. Po jutranji ali po večerni maši se lahko obrnete na mašnika, ki bo na voljo za pisarno. Za prijavo pogreba ali za drugo nujno zadevo se lahko kadarkoli oglasite v župnišču.

MAŠNI NAMENI (20. – 27.5.)
NE 7.00 za + Ivana Kerina in starše
8.30 za farane
10.00 za + starše Gorjup in Tavčar
19.00 za + Janeza Mayerja – obl.
PO 8.00 za + Hildo Šef
19.00 za + Marijo in Milo Jakopič
v zahvalo Materi Božji
TO 8.00 za prave voditelje naroda
19.00 za + Milana Vučka in starše
za + Hildo Šef
SR 8.00 za ozdravitev družinskega debla
19.00 za + Jožeta Rakarja – pogr.
Hildo Šef
ČE 8.00 za + Andreja in Antona Vintar
19.00 za + Viko Mrzljak – 30. dan
za + Hildo Šef
PE 8.00 za + Jevševar
19.00 za + Marijo Wisiak in Hinka
za + Hildo Šef
SO 8.00 za + starše Perko in Zevnik
19.00 za + Zdravka Turka
za + Hildo Šef
NE 7.00 za + Hildo Šef
8.30 za farane
10.00 za + Jožeta Rojka
19.00 za + Justino Opara