BINKOŠTNA NEDELJA, 4. 6. 2017

BINKOŠTNA NEDELJA, 4. 6.
Sklep velikonočnega časa.
10.00 – Maša ob sklepu katehetskega leta. Po njej bo družabni program za otroke in podelitev spričeval.

PONEDELJEK, 5. 6.
Maše bodo po rednem tedenskem razporedu – ob 8.00 in 19.00.                                     

SREDA, 7. 6.
10.00 – Karitas za stranke.                                                                          

NEDELJA SVETE TROJICE, 11. 6.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.                                     

Z ROMANJA ZA ŽUPNIJSKE SODELAVCE
Ob sklepu pastoralnega leta smo sodelavci Karitas, bralci, ekipi za čiščenje cerkve, zvesti molivci in udeleženke skupine »Za zmanjševanje padcev« poromali v Stično, kjer smo v opatovi kapeli obhajali sveto mašo, pod strokovnim vodstvom obiskali cerkev in muzej ter se slednjič še malo okrepčali v stiški čajnici.

V POLETNEM ČASU

župnijska pisarna: Zaradi poletnih dejavnosti in odsotnosti bo od 4. 6. do začetka novega pastoralnega leta 11. 9. župnijska pisarna odprta po prilagojenem urniku. Po jutranji ali po večerni maši se lahko obrnete na mašnika, ki bo po maši na voljo za pisarno. Za prijavo pogreba ali za drugo nujno zadevo se lahko kadarkoli oglasite v župnišču.

telovo: maše bodo po prazničnem razporedu, s telovsko procesijo pa bomo pričeli ob 18.30 v cerkvi.

oratorij: bo z naslovom »Dotik nebes« posvečen nebeški materi Mariji. Potekal bo od 3. do 7. julija. Prijavnico dobite v cerkvi na polici z verskim tiskom ali na spletni strani župnije.

žegnanjska nedelja: obhajali jo bomo 9. julija. Osrednjo mašo bo ob 10.00 ob svojem srebrnem jubileju duhovniškega posvečenja daroval naš bežigrajski gvardijan br. Miran Špelič, pridigal pa bo nekdanji bežigrajski frančiškan p. Marko Novak iz Novega mesta, ki bo blagoslovil (upamo, da takrat že dokončani) prenovljeni spovednici.

počitnice za pevce in ministrante v Strunjanu: bodo od 31. julija do 5. avgusta. Prijavnico dobite pri voditelju vaše skupine, v zakristiji, na polici z verskim tiskom ali na spletni strani župnije (spodaj med obvestili).

MAŠNI NAMENI (4.6. – 11.6.)
NE 7.00 za zdravje – Trstenjak
8.30 za farane
10.00 po namenu
19.00 za + Franca Meglena
PO 8.00 na čast Sv. Duhu
19.00 za + Marijo Štramcar
TO 8.00 po namenu Kočevar
19.00 za + Valentina Ponikvarja
SR 8.00 za duhovne poklice
19.00 za + Zdenko Korošec – pogr.
19.00 po namenu
ČE 8.00 za + starše in sestre Smonig
19.00 v priprošnjo za Marijino varstvo
PE 8.00 za žive in + čistilke cerkve
19.00 za + Staneta Šilca
19.00 za + Dezsa Gabor Kovacsa – pogr.
SO 8.00 po namenu Kočevar
19.00 za + Marijo Levašič – pogr.
NE 7.00 po namenu
8.30 za farane
10.00 po namenu
19.00 po namenu