Zbori

Urnik zborov

skupina dan uč. ura voditelj
Otroški pevski zbor torek 2 17.50 ga. Magdalena Kos
Mladinski pevski zbor nedelja 1 8.30 ga. Bena Briški
Sol zemlje četrtek zakristija 20.00 ga. Bena Briški
Župnijski pevski zbor ponedeljek 2 20.00 br. Mario Zrakić
Komorni god. ansambel petek 2 18.00 g. Marjan Golob
Organisti in zborovodje po dogovoru pisarna ga. Irena Zajec