NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA, 7. 1. 2018

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA, 7. 1.
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.
Pri vseh mašah bomo obnovili krstne obljube.
10.00 – Pri družinski maši se bomo skupaj spomnili na svoj krst, zato ste otroci še posebej povabljeni, da s seboj prinesete svoje krstne sveče.
20.00 – Skupina za animatorje.

TOREK, 9. 1.
10.00 – Maša za mamice z majhnimi otroki. Pol ure pred mašo bo adoracija.

SREDA, 10. 1.
17.45 – Sestanek za starše veroučencev 1. razreda v učilnici 2.                                 

ČETRTEK, 11. 1.
17.45 – Sestanek za starše veroučencev 2. razreda v učilnici 2.                                 

SOBOTA, 13. 1.
10.00 – Čiščenje cerkve: 6. razred s starši.                                 

2. NEDELJA MED LETOM, 14. 1.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.                                 

MESEC VERSKEGA TISKA
Januar je mesec verskega tiska, zato naj velja spodbuda k prebiranju verske literature in drugih krščanskih medijev, predvsem pa, da si vsaj občasno privoščimo tudi dobro duhovno in versko branje. Osrednje mesto seveda zavzema Sveto pismo – naj nas vedno znova nagovarja in nam odpira globine božje ljubezni.
Tako kot lansko leto, si lahko na klopeh v krstilnici, ta mesec od 7. 1. naprej tudi postrežete s knjigami, ki smo jih »našli« po naših policah. Naj končno najdejo svoje bralce!

PASTORALNA STATISTIKA
Vstopili smo v novo leto in ob tem se nam ponuja priložnost pogleda za nazaj. Res je, da se ob pričujočih številkah lahko odstira bolj pesimističen pogled – v smislu upadanja nekaterih številk. Te nam nekaj povedo, hkrati pa popolnoma zaobidejo osebni značaj in siceršnji doprinos vsakega od nas. Ob pričujočih podatkih se lahko zamislimo, nikakor pa nas ne smejo navdati s pesimizmom – nasprotno, sprejmimo jih kot izziv: »Kaj lahko jaz naredim, da bo drugače? Kje in kako sem lahko jaz pričevalec za Kristusa?«

krsti poroke pogrebi
2013 25 1 80
2014 19 2 68
2015 24 4 58
2016 31 5 45
2017 22 5 59

nedeljniki obhajila OŠ verouk
2013 628 41500 180
2014 725 40500 162
2015 581 44200 132
2016 554 43800 138
2017 565 41600 152

ROMANJE ZA DRUŽINE V ASSISI
Romanje s programom za zakonce, otroke in najstnike bo od 27. 4. do 1. 5. letos. Z vami bomo p. Marjan Čuk, p. Andraž Arko, p. Tomaž Pinter, s. Tatjana Lukner, s. Mateja Kraševec in animatorji. Prijave in informacije www.centerskupaj.si ali 040 351 236 ali po mailu: info@centerskupaj.si ter na oglasni deski. Število družin je omejeno.

MAŠNI NAMENI (7.1. – 14.1.)
NE 7.00 za + Alojzijo Turk
8.30 za farane
10.00 za + Rajka in starše Müller
19.00 za + Mirka Ranogajca in družino
PO 8.00 za + Nevenko Francelj – obl.
19.00 za + Antona Ivančiča
za + Alojzijo Turk
TO 8.00 za + Muster, Babič in svake
10.00
19.00 za + Alojzijo Turk
SR 8.00 na čast Sv. Duhu za Toneta
19.00 po namenu Rojko
za + Alojzijo Turk
ČE 8.00 za + Nežko Fabjan
19.00 za + Jožeta in Špelco Marolt
za + Alojzijo Turk
PE 8.00 za + Jožeta Jermana
19.00 za nove duhovne poklice
za + Alojzijo Turk
SO 8.00 po namenu
19.00 za žive in + iz družine Milač
za + Alojzijo Turk
NE 7.00 po namenu
8.30 za farane
10.00 za + starše Hočevar in hčerko Amalijo
19.00 za + Alojzijo Turk