P_20141107_191349

Biblična skupina

2. Vatikanski cerkveni zbor je med drugimi dokumenti izdal tudi Dogmatično konstitucijo o božjem razodetju.

Med drugim je zapisal tudi tole:

Bog je v svoji dobrotiin modrosti hotel razodeti samega sebe in razkriti skrivnost svoje volje, da bi ljudje po Kristusu, učlovečeni Besedi, imeli v Svetem Duhu dostop k Očetu in bi postali deležni božje narave. V tem razodetju nevidni Bog iz preobilja svoje ljubezni nagovarja ljudi kakor prijatelje in občuje z njimi, da bi jih povabil in sprejel v svoje občestvo.

Da bi temeljito poznali božje razodetje zapisano v svetem pismu, nam Cerkev toplo priporoča branje in preučevanjem svetih knjig.

Da bi vsaj deloma izpolnili naloge koncila, smo v naši župniji ustanovili BIBLIČNO SKUPINO, ki je začela svojim delo v pastoralnem letu 1991/92. Skupino vodijo duhovni asistenti tukajšnji kaplani. Do sedaj so bili: p. Andrej Vuga, p. Marko Novak, p. Jernej Kurinčič, p. Marjan Čuk, p . Regalat Razbočan in p. Viktor Papež, sedaj pa jo vodi br. Miran Špelič.

Srečanje imamo vsak prvi in tretji petek v mesecu po večerni sveti maši l9.45 učilnica I. v zvoniku.

Za vsak uro v naprej določimo enega izmed udeležencev za voditelja in seveda tudi snov o kateri bomo se pogovarjali. V skupino se lahko pridružijo vsi ljubitelji svetega pisma.