Strunjan 2020

Če bodo razmere dopuščale, bo v tednu od nedelje 2. avgusta pa do petka 7. avgusta v Strunjanu letovanje za naše ministrante, pevce in animatorje. Prijavnica je na voljo v pdf in docx formatu.