prikazana slika za Župnijska pisarna

Župnijska pisarna

Župnijska pisarna je odprta vsak
TOREK in ČETRTEK
8.30 – 9.00 in 17.00 – 18.00

Zaradi situacije s COVID-om lahko vsaj nekaj administracije urejamo tudi po e-pošti: zupnija.lj-bezigrad@rkc.si.
Mašne namene sprejemamo po vsaki maši v zakristiji in v času uradnih ur v pisarni.
Za prijavo pogreba ali drugo nujno zadevo se lahko kadarkoli oglasite v župnišču.