prikazana slika za Župnijska pisarna

Župnijska pisarna

Župnijska pisarna je odprta vsak
TOREK in ČETRTEK
8.30 – 9.00 in 17.00 – 18.00

Mašne namene sprejemamo po vsaki maši v zakristiji in v času uradnih ur v pisarni.

Za prijavo pogreba ali za drugo nujno zadevo se lahko kadarkoli oglasite v župnišču.