prikazana slika za Župnijska pisarna

Župnijska pisarna

Župnijska pisarna je trenutno odprta po prilagojenem urniku. Po jutranji ali po večerni maši se lahko obrnete na mašnika, ki bo na voljo za pisarno. Lahko tudi pišete na zupnija.lj-bezigrad@rkc.si
Za prijavo pogreba ali za drugo nujno zadevo se lahko kadarkoli oglasite v župnišču.