60-letnica posvetitve cerkve

Uvod:

1. dan
tridnevnice:
2. dan
tridnevnice:
3. dan
tridnevnice:
Osrednja
slovesnost: