Sveti Janez Henrik Newman: 11 Bolezen in izročitev blagi luči Božje previdnosti