Sveti Janez Henrik Newman: 25 Delo za katoliško univerzo na Irskem