Namenitev dela dohodnine

Povabljeni ste, da 1% dohodnine donirate naši župniji, kar lahko storite z oddajo natisnjenega obrazca ali pa z izpolnitvijo elektronskega obrazca v aplikaciji E-davki.

PODATKI O PREJEMNIKU:

Župnija Ljubljana-Bežigrad, davčna številka 90056540

Izpolnjen natisnjeni obrazec lahko oddate v zakristiji ali pošljete na FURS, FU Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.