Biblične kateheze

2. Vatikanski cerkveni zbor je med drugimi dokumenti izdal tudi Dogmatično konstitucijo o božjem razodetju.

Med drugim je zapisal tudi tole:

Bog je v svoji dobroti in modrosti hotel razodeti samega sebe in razkriti skrivnost svoje volje, da bi ljudje po Kristusu, učlovečeni Besedi, imeli v Svetem Duhu dostop k Očetu in bi postali deležni božje narave. V tem razodetju nevidni Bog iz preobilja svoje ljubezni nagovarja ljudi kakor prijatelje in občuje z njimi, da bi jih povabil in sprejel v svoje občestvo.

Da bi temeljito poznali božje razodetje zapisano v Svetem pismu, nam Cerkev toplo priporoča branje in preučevanje svetih knjig.

Da bi vsaj deloma izpolnili naloge koncila, smo v naši župniji ustanovili BIBLIČNO SKUPINO, ki je začela svojim delo v pastoralnem letu 1991/92. Skupino vodijo duhovni asistenti tukajšnji kaplani. Do sedaj so bili: p. Andrej Vuga, p. Marko Novak, p. Jernej Kurinčič, p. Marjan Čuk, p. Regalat Razbočan in p. Viktor Papež, sedaj pa jo vodi br. Miran Špelič. V letu 2017/18 se je biblična skupina zlila s katehezami za odrasle v “Biblične kateheze”.

Srečanje imamo vsako prvo in tretjo sredo v mesecu po večerni sveti maši ob 19.45 v Metodovi sobi v zvoniku.