prikazana slika za Spoved

Spoved

Trenutno spovedujemo v krstilnici na koncu cerkve. Zakrament svete spovedi lahko prejmete med vsako sveto mašo, pa tudi vsak ponedeljek od 18.00 do 19.00 (p. Miran) in vsak četrtek od 18.00 do 19.00 (p. Andraž).