prikazana slika za Spoved

Spoved

Med vsako sveto mašo je na voljo spovednik. Trenutno spovedujemo v krstilnici na koncu cerkve. Zakrament svete spovedi lahko prejmete tudi vsak ponedeljek od 18.00 do 19.00 (p. Miran) in vsak četrtek od 18.00 do 19.00 (p. Andraž), prav tako v krstilnici na koncu cerkve ob upoštevanju zdravstvenih predpisov.