Karitas

Karitativna dejavnost “diakonija” tretji vidik poslanstva Cerkve

Pred letom 1990 delovanje Katoliške Cerkve na področju dobrodelnosti ni bilo zaželeno. Neformalna dejavnost po župnijah in škofijah je vedno bolj živela v obliki diakonije. Tako se je poskušalo priti naproti ljudem v stiski, hkrati pa se razvijala in krepila zavest, da je vera brez del mrtva in da je diakonija – dejavna ljubezen –  neodtujljiv del življenja po evangeliju vsakega kristjana in s tem tudi celotnega občestva.

Slovenska Karitas je dobrodelna ustanova rimskokatoliške Cerkve na Slovenskem (1. maja 1990 jo je ustanovila Slovenska pokrajinska škofovska konferenca) in ima namen, da uresničuje karitativno in socialno poslanstvo Cerkve. Je članica Mednarodne in Evropske Karitas; sprejema njena načela delovanja, usklajevanja in sodelovanja ter povezuje Slovenijo z mednarodnimi in meddržavnimi nevladnimi organizacijami na dobrodelnem in človekoljubnem področju.

29. junija 1990 pa je bila ustanovljena še Škofijska Karitas Ljubljana. Ta pa je potem spodbijala in razvijala mrežo župnijskih Karitas.

Župnijska Karitas Ljubljana Bežigrad je bila ustanovljena 6. novembra 1991 in je sledila temeljnim načelom Karitas tako, da je s svojim delovanjem pokrivala področje župnije. Pod vodstvom g. župnika se je vanjo vključevalo med 10 in 14. prostovoljcev. Trudimo se, da blažimo materialne stiske družin in posameznikov, obiskujemo bolnike, invalide in ostarele na njihovih domovih in v raznih ustanovah, pomagamo pri razdeljevanju živil, ki jih občasno dobavlja Komisija Evropske Skupnosti in Škofijska Karitas; zbiramo zdravila za Ambulanto za brezdomce in ljudi brez urejenega zdravstvenega zavarovanja.

Pri delu sodelujemo s Karitas sosednih župnij in s Škofijsko Karitas Ljubljana. Enkrat letno v decembru se skupaj srečamo z župnijskimi Karitas frančiškanskih župnij iz Ljubljane na duhovni obnovi.

Mesečna srečanja

Sodelavci Karitas imajo redno srečanje vsako 3. sredo v mesecu od 18. do 19. ure v prostorih župnijske Karitas.

Se želite priključiti naši Karitas kot prostovoljec?

Le pogumno stopite v stik z našimi sodelavci. Najlažje v času uradnih ur ali na mesečnem srečanju. Vsakdo lahko prispeva košček ljubezni.

Sedež župnijske karitas – Ljubljana:

V prostorih župnišča, Kuzmičeva 6, 1000 Ljubljana.

Uradne ure:

1. in 3. sredo v mesecu med 10.00 in 12.00, ob cerkvenih in državnih praznikih zaprto