prikazana slika za Župnijska pisarna

Župnijska pisarna

Župnijska pisarna je odprta ob četrtkih od 8.30 do 9.00 in od 17.00 do 18.00.

Za prijavo pogreba ali za drugo nujno zadevo se lahko kadarkoli oglasite v župnišču.

Za obisk pisarne se lahko tudi vnaprej dogovorite po telefonu.
Mašne namene sprejemamo po vsaki maši v zakristiji in v času uradnih ur v pisarni.
Ob cerkvenem ali državnem prazniku je zaprta.